Watashi, Teiji de Kaerimasu ep.03


Watashi, Teiji de Kaerimasu.

(I Will Not Work Overtime, Period!)
Yoshitaka Yuriko, Mukai Osamu, Nakamaru Yuichi, Uchida Yuki, Shishido Kavka, Sakurada Dori…

Episode 3 (Eng Sub)
48min 04s
Download HardsubΒ (609MB, 1280*720)
Download Softsub (Patrons only)


Ways to support me β‡’
Buy me a coffee (one-off donation)
Become a patron (recurring w/softsub access)

9 thoughts on “Watashi, Teiji de Kaerimasu ep.03

  1. γ‚γ‚ŠγŒγ¨γ†γ”γ–γ„γΎγ™οΌοΌοΌοΌοΌοΌοΌ

Leave a Reply