Drama

Watashi, Teiji de Kaerimasu ep.04

Watashi, Teiji de Kaerimasu. (I Will Not Work Overtime, Period!) Yoshitaka Yuriko, Mukai Osamu, Nakamaru Yuichi, Uchida Yuki, Shishido Kavka, Sakurada Dori… Episode 4 (Eng Sub) 48min 04s Download Hardsub (602MB, 1280*720) Download Softsub (Patrons only) Updated on 12 July with v2 (changed “pancakes” to “pound cakes” at 16:32).