Watashi, Teiji de Kaerimasu ep.05


Watashi, Teiji de Kaerimasu.

(I Will Not Work Overtime, Period!)
Yoshitaka Yuriko, Mukai Osamu, Nakamaru Yuichi, Uchida Yuki, Shishido Kavka, Sakurada Dori…

Episode 5 (Eng Sub)
48min 04s
Download Hardsub (605MB, 1280*720)
Download Softsub (Patrons only)


Ways to support me ⇢
Buy me a coffee
Become a patron

12 thoughts on “Watashi, Teiji de Kaerimasu ep.05

  1. I come to check for this drama everyday. Now, my weekend is complete with this drama. Thanks thank..

Leave a Reply