Watashi, Teiji de Kaerimasu ep.03


Watashi, Teiji de Kaerimasu.

(I Will Not Work Overtime, Period!)
Yoshitaka Yuriko, Mukai Osamu, Nakamaru Yuichi, Uchida Yuki, Shishido Kavka, Sakurada Dori…

Episode 3 (Eng Sub)
48min 04s
Download Hardsub (609MB, 1280*720)
Download Softsub (Patrons only)

Comments

Leave a Reply (pls note that most emojis do not show up properly at the moment~)